free bootstrap theme

Opatrenia prijaté v súvislosti s COVID 19 v PVL Nitra s platnosťou od 27.04.2020 

1.    Pred turniketom dodržiavať rozostup vyznačený na chodníku
2.    Po vstupe do areálu sa každému zmeria teplota
3.    Do práce sa doporučuje prísť v pracovnom oblečení z domu. Návštevu šatní minimalizovať
4.    Zakazuje sa používanie mikrovlniek, rýchlovarných kanvíc, chladničiek, kávomatov, kávovarov a automatov na sladkosti
5.    Pri vstupe do jedálne vyznačenými dverami dodržiavať rozostup. Počas čakania v rade si objednať obed na nasledujúci deň.
6.    Jedlo bude vydávané v prenosných obaloch. Na konzumáciu je potrebné použiť vlastný príbor
7.    Z jedálne odchádzať označeným východom
8.    Pred každým použitím výdajníka na vodu je potrebné si vydezinfikovať ruky
9.    Počas celej zmeny používať ochranné rúško na tvár

Všetky opatrenia budú upresnené a aktualizované v priebehu nasledujúceho týždňa.

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS NITRA s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2005 a vznikla na základe rozširovania materskej spoločnosti sídliacej vo Francúzsku, ktorá má už takmer 100-ročnú tradíciu.
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS NITRA s.r.o. je súčasťou spoločnosti GROUPE PLASTIVALOIRE, ktorá má výrobné závody v Európe, Ázii, Afrike a Amerike.

Súčasná francúzsko-nemecká spolupráca priniesla našej spoločnosti nové projekty, čoho dôsledkom je dostavba výrobných a skladových priestorov, inštalácia automatizovaných výrobných zariadení pre galvanizáciu plastových výliskov, lisovania plastov a nábor nových zamestnancov. V súčasnosti máme 500 zamestnancov.

Naša výrobná prevádzka v obci Čab-Lahne pri Nitre sa zameriava na produkciu plastových komponentov pre významných výrobcov automobilov a vo svojom odbore si vybudovala silné postavenie, ktoré získala vďaka dôrazu na vysokú kvalitu svojich produktov, technológií a neustálemu zdokonaľovaniu výrobných procesov.

História spoločnosti Plastivaloire Nitra

1925-1926 - Výstavba materského závodu v St. Lupicin pre výrobu výrobkov určených pre širokú verejnosť
1939 - Nadobudnutie prvého vstrekolisu
1948-1946 - Začiatok označovania výrobkov potlačou a rozširovanie kancelárií pre servis výroby
1967 - Začiatok výroby výrobkov pre priemysel
1969 - Výstavba novej budovy pre vstrekolisy, skladov a ateliéru pre finalizáciu výroby
1983 - Obnovenie spoločnosti zaoberajúcej sa balením potravín - dnes Aquifrance
1986 - Decentralizácia produktov určených pre verejnosť v okolí Moirans-en-Montagne, dnes filiálka Bourbon Communication
1987 - Bourbon Automobile sa stáva filiálkou Bourbon Industrie
1989 - Vytvorenie Bourbon Fabi Automobile, spoločnosť, ktorá predáva výrobky Bourbon
1992 - Výstavba výrobného závodu Pelousey pre filiálku Bourbon Industrie
1993 - Rozširovanie administratívnych oddelení - výskum a industrializácia v St. Lupicin.
Reštrukturalizácia výroby priemyselného materiálu vo filiálke Creadec
1995 - Vlastníctvo Bourbon vo Fabi Automobile a Fabi v Bourbon Automobile vo výške 50%
1996 - Prevzatie vlastníctva v spoločnosti Unidecor St. Marcellin, špecializovanej na farbenie plastových výrobkov
2003 - Závod Pelousey sa stáva druhýmzávodomBourbon Automobile
2005 - Výstavba výrobného závodu Bourbon Fabi SK v Čabe
2008 - Výstavba novej haly Recepcie (+1000m2)
2011 - Skupina Plastivaloire (PVL) kupuje skupinu Bourbon Fabi, názov závodu sa mení na Bourbon Automotive Plastics Nitra
2013 - Výstavba novej haly Expedície (+3000m2)
2014 - Začiatok výroby na chrómovacej linke vo firme BIA - spoločný závod nemeckej firmy BIA a PVL
2015 - Výstavba novej haly Expedície (+2200 m2) a vytvorenie priestorov pre novú halu Vstrekovne
2016 - Výstavba novej haly vstrekovne (+2700m2) a prikúpenie 30000m2 pozemku
2018 - Výstavba novej haly vstrekovne a expedície (+5400m2)


História spoločnosti Plastivaloire (PVL)

1963 - Charles FINDELING zakladá závod na výrobu plastov v Langeais
1985 - Patrick FINDELING sa stáva prezidentom skupiny
1991 - Skupina Plastivaloire vstupuje na burzu
1996 - Prvý závod v zahraničí: FABRYKA PLASTIKOW KWIDZYN v Poľsku v spolupráci so spoločnosťou PHILIPS
2009 - Získanie 4 závodov spoločnosti Key Plastics, ktoré boli premenované na Automotive Plastics
2011 - Získanie skupiny BOURBON FABI
2014 - Získanie nemeckej spoločnost Karl Hess
2015 - Získanie tureckej spoločnosti Otosima
2017 - Výstavba závodu v Mexiku
2018 - Získanie spoločnosti Transnav (2 závody v USA + 1 v Mexiku) 

Lokality Groupe Plastivaloire

Kontakt

+421 37 7921 111

Bourbon Automotive Plastics Nitra, s.r.o
Čab 280
951 24 Nové Sady SLOVAKIA

IČO: 35882409
DIČ: 2021830074
IČ DPH: SK2021830074